Fotografies Personals

Gabriel Bau amb 2 anys

Bau el dia de la primera comunió

Foto amb uniforme durant el seu Servei Militar

Foto amb la seva dona en un lloc de fotografia de festa major

Foto del dia de les seves noces

Foto del dia de les seves noces amb la seva dona Lluisa Gracia